Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

Tủ sách Adyar                                             Tập sách 61

KHI NGƯỜI TA CHẾT, THÌ Y CÓ SỐNG LẠI CHĂNG

(When a man dies, shall he live again)

Tác giả Annie Besant